Hindamine

Prindi
  • hindamine toimub vastavuses riikliku õppekavaga ja koolis kehtiva hindamiskorraga
  • õpetaja tutvustab veerandi algul õpilastele teadmiste kontrollimise vahendeid (tööde liike) ja hindamise korda
  • mitterahuldavalt sooritatud tööd saab uuesti teha soovitavalt 10 õppepäeva jooksul
  • järeltööde tegemist ei jäta õpilane  veerandi viimastele päevadele
  • kokkuvõtva veerandihinde panekul arvestatakse kõiki veerandis saadud hindeid
  • üleminekueksami hindel on võrdne kaal veerandihindega
  • hindamata ja õppeaine materjali järelevastamata korral vastavad teadmised hindele "nõrk" (1)
  • kõrvalise abi kasutamisel või mahakirjutamise tuvastamisel hinnatakse töö hindega “nõrk” (1)
Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.31 )