Isiklikud asjad, raha ja viibimine

Prindi
  • kool ei võta vastutust õppetöös mittevajalike esemete säilimise eest
  • mobiiltelefon, tahvel- või sülearvuti ei ole kasutusel õppetundide ja kooliürituste ajal (va juhul kui selleks on antud korraldus või luba)
  • taskuraha hoiab õpilane ebameeldivuste vältimiseks endaga kaasas
  • õpilased ei lahku õppetöö ajal kooli territooriumilt (va õppetöö ja üritused, mida korraldatakse väljaspool kooli territooriumi)
Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.39 )