Õpiabi

Prindi

Individuaalne õpiabi, konsultatsioonid ja järeleaitamine ning järeltööde sooritamine 2016/2017

nimi

aine

päev

aeg (alates)

T. Tiideberg

Eesti keel, kirjandus

Esmaspäev

13.20

T. Mängel

Inglise keel

Kolmapäev

14.05

S. Kuristik

Vene keel

Kolmapäev

14.05

M. Mõisa

Matemaatika

Esmaspäev

Neljapäev

14.05

G. Edela

Keemia, geograafia, loodusõp

Kolmapäev

14.05

P. Lüdimois

Bioloogia, füüsika, loodusõp

Kolmapäev

14.05

M. Pehlak

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

Esmaspäev

Teisipäev

14.05

 

Konsultatsioonid, järelaitamine ja järelvastamine algavad üldjuhul peale viiendat, kuuendat ja seitsmendat tundi, kasutada saab aega kuni busside väljumiseni

Klassiõpetajate, kehalise kasvatuse, muusika, inimeseõpetuse, käsitöö, tööõpetuse ja kunstiõpetuse konsultatsioonitunnid toimuvad individuaalsel kokkuleppel aineõpetajaga.

Õpilane teatab aineõpetajale oma osalemisest järelaitamistunnis.

Viimati uuendatud ( 07.10.2016 17.55 )