Õpilaspäevik

Prindi
  • õpilaspäevik on vajalik õppetarve
  • õpilane esitab vajadusel päeviku õpetajale hinde sissekandmiseks ja teadete edastamiseks
  • hinneteseisu kohta saadab klassijuhataja lapsevanemale hinnetelehe ajavaruga järelvastamiseks ja ebaõnnestunud tööde uuesti sooritamiseks
  • teavet õpitulemuste ja õppetöö kohta saab e-koolist kasutaja kontost
Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.24 )