Pikapäevarühm

Prindi

Pikapäevarühm moodustatakse põhiharidust omandavatele 1.–4. klassi õpilastele. Eelisjärjekorras võetakse pikapäevarühma koolitransporti kasutavaid õpilasi.

 

Vabade kohtade olemasolu korral võetakse pikapäevarühma 1. klassi õpilasi, kes koolibussiga ei sõida. Pikapäevarühma täituvuse piirnorm on 24 õpilast. Piirnormi võib suurendada hoolekogu nõusolekul.

Pikapäevarühm võimaldab:

  • koolibussi ootavatele õpilastele juhendamist õppeülesannete täitmisel;
  • õppetööst vaba aja sisustamist mitmesuguste arendavate tegevustega.

 

PIKAPÄEVARÜHMA PÄEVAKAVA

Pikapäevarühma tööaeg:

7.30 – 8.00

12.00 – 17.00

Kellaaeg

Tegevus

7.30

Avatakse koolimaja.

7.30–8.00

Õpilaste kogunemine olenevalt transpordist.

12.00–12.15

Õpilaste kogunemine pikapäevarühma klassi.

12.15–13.20

Jalutuskäigud, liikumismängud, lauamängud, vaba tegevus, ringitöös osalemine.

13.20–14.05

Koduste tööde tegemine, õpiabi, ringitöös osalemine.

14.05–14.15

Söömine.

14.15–15.00

Õppetöö, ringides osalemine. 
Vaba tegevus, joonistamine, lugemine, mängimine, ringitöös osalemine.

15.15

Koolibusside väljumine, reedel väljub buss kell 14.30.

15.00–17.00

Õpiabi, lapsevanemate nõustamine, huvitegevus kuni 17.00

17.00

Koolibussi väljumine.

Kambja Põhikooli direktori 30.08.2017 käskkiri nr 1–8/110 "PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUSE ALUSED KAMBJA PÕHIKOOLIS"

Viimati uuendatud ( 30.08.2017 15.43 )