Koolist puudumine ja hilinemine

Prindi
  • puudumisest teatab lapsevanem või õpilane puudumise esimesel päeval
  • ka ühest tunnist põhjuseta puudumine on koolikohustuse mittetäitmine
  • koolist puudumise kohta esitab õpilane lapsevanema või arsti teatise
  • lapsevanem kirjutab teatise paberile, päevikusse või e-kooli
  • eriarsti juurde mineku puhul on soovitav valida tunniväline aeg
  • üksikutest tundidest vabastatakse õpilane mõjuval põhjusel ja lapsevanema taotlusel
  • taotlus esitatakse kirjalikult või telefoni teel klassijuhatajale/aineõpetajale
  • mõjuvateks põhjusteks ei loeta sünnipäevapidu, poeskäike, pildistamist jne, mida saab teisiti ajastada
  • õpilane ei hiline tundidesse
  • põhjuseta puudumine mõjutab käitumise hinnet
Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.18 )