Hoolekogu

Prindi

Hoolekogu on koolis alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe- ja kasvatustöö suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu ei tegele juhtkonna pädevusse kuuluvate ega majanduslik-korralduslike küsimustega.

Koosseis

Margus Kriiva esimees vilistlaste esindaja, lapsevanem margus.kriiva@gmail.com
Irma Drenkhan aseesimees vallavolikogu esindaja irma.drenkhan@gmail.com
Tiina Tiideberg protokollija õppenõukogu esindaja tiina@kambja.edu.ee
Juta Jaani lastevanemate esindaja juta.jaani@ut.ee
Vello Tollimägi lastevanemate esindaja vello@kodu.ee
Marika Odar lastevanemate esindaja marika.odar@mail.ee
Sten Petolai lastevanemate esindaja sten.petolai@gmail.com
Meriliis Kuuslap kooli toetava organisatsiooni esindaja, vilistlane sotsiaal@kambja.ee
Ragne Erstu õpilasesinduse esindaja ragneerstu1@gmail.com

Viimati uuendatud ( 01.11.2016 19.09 )