Lõpueksamid

Prindi

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
  3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
  4. valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

 


Haridus- ja teadusministri 24.05.2016 määrus nr 17 "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal"

Viimati uuendatud ( 31.08.2016 15.24 )