Õppenõukogud

Prindi

Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli õpetajad, esimees on koolijuht, aseesimees koolijuhi asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

Korralised õppenõukogud toimuvad:

  • september;
  • oktoober;
  • detsember;
  • märts;
  • juuni;
  • ja august.
Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.00 )