Tasemetööd

Prindi
      Riiklike tasemetööde õppeained ja ajad on järgmised:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

  1. eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
  2. matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
  3. ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

 


Haridus- ja teadusministri 24.05.2016 määrus nr 17 "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2016/2017. õppeaastal"

Viimati uuendatud ( 31.08.2016 15.35 )