Õppetöö

Õppenõukogud

Prindi

Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli õpetajad, esimees on koolijuht, aseesimees koolijuhi asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

Korralised õppenõukogud toimuvad:

 • september;
 • oktoober;
 • detsember;
 • märts;
 • juuni;
 • ja august.
Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.00 )
 

Rahulolu küsitlused

Prindi

Rahuloluküsitlused tehakse õpilastele, lapsevanematele ja  personalile aprillis-mais.

Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.08 )
 

Arenguvestlused

Prindi
 • personal - mai, juuni
 • õpilased ja lapsevanemad - õppeaasta jooksul

Vaata ka: arenguvestluse läbiviimise kord

Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.07 )
 

Lapsevanemate kaasamine

Prindi

Lapsevanemate kaasamiseks on:

 • üldkoosolekud, klassikoosolekud - oktoober, aprill
 • avatud uste päevad - oktoober
 • ekool
Viimati uuendatud ( 04.09.2014 17.05 )
 

Õpijõudluse kokkuvõtted, aastaanalüüsid

Prindi

Õpijõudluse kokkuvõtted koostatakse :

 • november,
 • märts,
 • juuni

Õppetöö aastaanalüüsid teostatakse juunis ja augustis.

Viimati uuendatud ( 11.09.2017 15.23 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL